четвъртък, 27 март 2014 г.

Sabaoth (Ibraoth, Tsabaoth)

One of the seven ANGELS OF THE PRESENCE ; in GNOSTI - CISM , one of the seven ARCHONS . Sabaoth is invoked as a divine name in MAGIC.

Няма коментари:

Публикуване на коментар