четвъртък, 27 март 2014 г.

Sabaoc

One of the seven REPROBATED ANGELS in a church coun- cil trial in 745 in Rome.

Няма коментари:

Публикуване на коментар