четвъртък, 15 май 2014 г.

Yerachmiel

One of seven angels who rule the earth along with Uriel, Raphael, Michael, Gabriel, Suriel, and Raguel.

Няма коментари:

Публикуване на коментар