четвъртък, 15 май 2014 г.

Xathanael (Nathanael)

In the Gospel of Bartholomew, the sixth angel created by God.

Няма коментари:

Публикуване на коментар